מסמכי החברה

שקיפות ואמינות

כחלק ממדיניות השקיפות והאמינות שלנו להלן מסמכים ותעודות המעידות על ניהול תקין בכל הקשור לבטיחות בעבודה והמקצועיות הרבה שלנו בניהול חברת ההובלות. אנו שואפים כל הזמן לניהול ספרים וחשבונות בצורה מסודרת וחוקית ומקפידים על כל תקנות בטיחות וגהות בעבודה הן ע"י קצין רכב אחראי, סדנאות וקורסים לנהגים, שמירה על המלצות משרד התחבורה ובהתאם לדרישות איגוד המובילים.

סטנדרטים בינלאומיים

אחים יששכר עובדת באופן שוטף עם כל החברות והארגונים הגדולים בארץ ועם כל חברות היבוא והיצוא עם תקנים וסטנדרטים בינלאומיים ולכן אנו מקפידים להוביל בתחום ובכל הקשור לעבודה בנהלים כגוןISO90001 ופוליסת ביטוח סחורה במעבר המוצגות כאן בשקיפות מלאה, לכל הבהרה נוספת בעניין עמידה בתקנים ובאישורים או תעודות נוספות נשתדל להציג ע"פ דרישה את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים.