ביטול עסקה בשירותי הובלות אינו פשוט אך לא בלתי אפשרי

ביטול עסקה בשירות הובלות

 

התיקון האחרון לחוקי הצרכנות ההוגנת בנושא ביטול עסקה (תקנות הגנת הצרכן 2010) כאשר הצד המזמין (הלקוח לצורך העניין) מתחרט תוך זמן סביר מהתחייבותו כלפי הספק ("המוכר") חל על מנעד מוצרים ושירותים מסוים ואינו כולל את כל גווני העסקאות בארץ.

 

איפה עומד חוק ביטול עסקה ביחס לשירותי הובלה

כמו שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, כך לכל חוק יש הרבה הסתייגויות והרבה מצבים שנופלים בין הכיסאות הנתונים לפרשנויות שונות ומספקים תעסוקה ופרנסה לעו"ד רבים. הסעיף המגדיר את פירוט השירותים אותם ניתן לבטל במסגרת החוק מוציא את שירות "הובלת הטובין" מן הגדרת השירות נסיעה" ולכן ממבט ראשון שומט מהלקוח את הבסיס לביטול העסקה. אולם מעיון מעמיק בחוק נראה שישנם כמה אפשרויות שעדיין בחוק עומד לצד הלקוח גם אם השירות לא נכלל ברשימת השירותים המקנים ביטול ללא סייג ובהתאם לתנאים הבאים:

התנאי הראשון: לא עברו 14 ימים מתאריך החוזה\הסכם המכר\אספקת השירות כאשר כל עסקה חד פעמית מעל 50 ₪ מחייבת להיות כתובה בהסכם המציין את פירוט העסקה והתנאים בין הצדדים לרבות סעיף ביטול עסקה. לא נחתם הסכם או לא אושר על ידי הלקוח הקראה טלפונית של התנאים יש להתייחס כאילו אין בכך לפגום מזכויות הלקוח ככל שיהיו.

התנאי השני: בין מועד הביטול הנמסר למוכר בכתב ובפניה מפורשת לבקשת ביטול העסקה ובין תאריך אספקת השירות בפועל יהיו 2 ימי עבודה לפחות. כאשר ימים אלו אינם כוללים ימי מנוחה או ימים בהם החברה לא נותנת שירות כמוגדר בתקנון החברה.

התנאי השלישי: לא נאמר או נכתב בעסקה שבין הצדדים תנאים אחרים עליהם חתומים הצדדים. אם הלקוח חותם על מסמך בו מפורש תנאים אחרים לביטול העסקה כגון ימי התראה רבים יותר או תנאים נוספים זהו מקרה שמצריך חקירה ואינו חד משמעית. אם זמן ההמתנה לשירות קצר מ 14 יום לא יוכל הלקוח להתחרט בלאו הכי. אולם אם הנוסח אינו מכיר כלל בזכותו של הלקוח להתחרט או שלא מצוין כלל התייחסות לסעיף זה ידו של הלקוח על העליונה.

התנאי הרביעי: העסקה נעשתה בבית הלקוח (עסקת רוכלות) או מרחוק (מייל , טלפון וכדומה) כאשר יוזמת השיווק והפניה הייתה מצד המוכר או בבית העסק\החנות כאשר הלקוח מזמין פרונטאלית אתה סוג השירות הרצוי.

האם אפשר לבטל עסקה כאשר קיבלתי אספקת קרטונים

בשונה מהזמנת שירותים, לגבי הזמנת מוצרים או טובין ישנה הקפדה ברורה (מעבר לאי החזרת מזון תרופות או מוצרים היגייניים) על מצב המוצר המוחזר שיהיה באריזתו המקורית וללא פגמים ולא נעשה בו שימוש. ישנם כמה מצבים והיבטים שיש לקחת בחשבון לפני שמבקשים את ביטול העסקה.

1. אם השתמשתי או התחלתי להשתמש בקרטונים המסופקים זה נחשב לשימוש אשר פוגם בקרטונים גם אם בדרך כלל הקרטונים המסופקים על ידי חברות ההובלה הם קרטונים משומשים ואין הבלאי ניכר או עילה לאי הסכמה לקבלם בחזרה.

2. הטרחה, המאמץ וזמנו של המוביל אשר סיפק לי את הקרטונים וכן הטרחה המאמץ והזמן של המוביל לשוב ולקחתם חזרה גם אם אין דמי ביטול או מעבר לדמי הביטול אם ישנם יש לפצות בסכום סביר והוגן לפי ההסכם בין הצדדים או ככל שיבקש המוביל כאשר אין ללקוח אפשרות מיקוח בעניין כל עוד זה לא הוצאה בלתי פרופורציונאלית.

3. יש לבחון האם יחולו במקרה של אספקת שירות ומוצרים 2 סעיפים שונים או קנס כפול לגבי דמי הביטול של העסקה הנחשבת לשתי עסקאות גם זה נושא לא מובהר סופית ויש דעות לכאן או לכאן.